Ngày ban hành Văn bản Tải về
30/06/2017 Quý 2
31/12/2016 Cả năm
31/12/2016 Bổ sung thông tin trong BCTC 2016
24/12/2016 Đã kiểm toán (đăng lại ngày 11/12/2017)
31/12/2015 Bổ sung thông tin trong BCTC 2015
24/12/2015 Cả năm
wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat