CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Ngày 21/02/2023 Công bố thông tin
CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua việc tổ chức họp và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Ngày 21/02/2023 Công bố thông tin
CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua việc tổ chức họp và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Hải Phòng.
Ngày 14/02/2023 Công bố thông tin
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Hải Phòng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

CBTT - NQHĐQT về việc thông qua cam kết thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ tài chính với Vietinbank – CN Lê Chân cho công ty con
Ngày 27/01/2023 Công bố thông tin
CBTT - NQHĐQT về việc thông qua cam kết thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ tài chính với Vietinbank – CN Lê Chân cho công ty con

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận cấp tín dụng tại BIDV Hà Nội tháng 01/2023
Ngày 17/01/2023 Công bố thông tin
CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận cấp tín dụng tại BIDV Hà Nội tháng 01/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

CBTT - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
Ngày 13/01/2023 Công bố thông tin
CBTT - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20230113 - VPG - CBTT Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2022 Xin...

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Ngày 09/01/2023 Công bố thông tin
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20230109 - VPG - CBTT NQ HDQT thong qua ke hoach san xuat kinh doanh nam 2023...

CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận cho công ty con thực hiện đầu tư và nhận cấp tín dụng
Ngày 13/12/2022 Công bố thông tin
CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận cho công ty con thực hiện đầu tư và nhận cấp tín dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20221213 - VPG - CBTT NQ HDQT chap thuan cho cong ty con dau tu va nhan cap tin...

CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc nhập cấp tín dụng tại ngân hàng Agribank CN Bắc Hải Phòng 11/2022
Ngày 24/11/2022 Công bố thông tin
CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc nhập cấp tín dụng tại ngân hàng Agribank CN Bắc Hải Phòng 11/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20221124 - VPG - CBTT NQ HDQT nhan cap tin dung tai Agribank Xin mời xem...

CBTT-Việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn MIA
Ngày 23/11/2022 Công bố thông tin
CBTT-Việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn MIA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20221101 - VPG - Chuyen nhuong co phan tai CTCP Sai Gon MIA Xin mời xem...

CBTT- Ký Phụ lục HĐ cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính với Deloitte Việt Nam
Ngày 07/11/2022 Công bố thông tin
CBTT- Ký Phụ lục HĐ cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính với Deloitte Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20221107 - VPG - CBTT Ky Phu luc HD kiem toan BCTC Xin mời xem và tải...

CBTT -Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính
Ngày 01/11/2022 Công bố thông tin
CBTT -Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20221101 - VPG - CBTT Thay doi mo hinh cong ty va loai BCTC Xin mời xem...

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat