CBTT- Ký Phụ lục HĐ cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính với Deloitte Việt Nam
Ngày 07/11/2022 Công bố thông tin
CBTT- Ký Phụ lục HĐ cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính với Deloitte Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20221107 - VPG - CBTT Ky Phu luc HD kiem toan BCTC Xin mời xem và tải...

CBTT -Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính
Ngày 01/11/2022 Công bố thông tin
CBTT -Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20221101 - VPG - CBTT Thay doi mo hinh cong ty va loai BCTC Xin mời xem...

CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc nhập cấp tín dụng tại ngân hàng Agribank CN Bắc Hải Phòng 10/2022
Ngày 27/10/2022 Công bố thông tin
CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc nhập cấp tín dụng tại ngân hàng Agribank CN Bắc Hải Phòng 10/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20221027 - VPG - CBTT NQ HDQT nhan cap tin dung tai Agribank Xin mời xem...

CBTT-BCTC quý III năm 2022, giải trình thay đổi sau thuế thay đổi >10% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 20/10/2022 Công bố thông tin
CBTT-BCTC quý III năm 2022, giải trình thay đổi sau thuế thay đổi >10% so với cùng kỳ năm trước.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20221020 - VPG - BCTC Quy 3 nam 2022 va Giai trinh chenh lech KQHDKD Xin...

CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con và cử người đại diện quản lý vốn
Ngày 17/10/2022 Công bố thông tin
CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con và cử người đại diện quản lý vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20221017 - VPG - CBTT NQ HĐQT thong qua viec dau tu gop von thanh lap cong ty...

CBTT-NQHĐQT thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 và tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền mặt
Ngày 08/09/2022 Công bố thông tin
CBTT-NQHĐQT thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 và tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền mặt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20220908 - VPG - CBTT NQ HĐQT thong qua viec chi tra co tuc nam 2021 bang tien...

CBTT-Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 và tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền mặt
Ngày 08/09/2022 Công bố thông tin
CBTT-Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 và tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền mặt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20220908 - VPG - CBTT ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen chi tra co tuc...

CBTT - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt
Ngày 06/09/2022 Công bố thông tin
CBTT - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20220906 - VPG - CBTT ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen chi tra co tuc...

CBTT-NQHĐQT thông qua việc chi trả cổ tức 2021 bằng tiền.
Ngày 06/09/2022 Công bố thông tin
CBTT-NQHĐQT thông qua việc chi trả cổ tức 2021 bằng tiền.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20220906 - VPG - CBTT NQ HĐQT thong qua viec chi tra co tuc nam 2021 bang tien...

CBTT-Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ sung tài sản bảo đảm tại VietinBank
Ngày 22/08/2022 Công bố thông tin
CBTT-Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ sung tài sản bảo đảm tại VietinBank

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20220822 - VPG - CBTT NQ HĐQT thong qua viec bo sung tai san bao dam tai...

BCTC giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên.
Ngày 13/08/2022 Công bố thông tin
BCTC giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20220813 - VPG - BCTC giua nien do duoc soat xet 6 thang nam 2022 va Giai trinh...

CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc nhập cấp tín dụng tại ngân hàng Agribank CN Bắc Hải Phòng 08/2022
Ngày 08/08/2022 Công bố thông tin
CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc nhập cấp tín dụng tại ngân hàng Agribank CN Bắc Hải Phòng 08/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20220808.VPG - CBTT NQ HĐQT nhận cấp tín dụng tại Agribank   Xin...

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat