CBTT-BCTC Quý I-2022 & Giải trình chênh lệch KQHĐKD
Ngày 20/04/2022 Công bố thông tin
CBTT-BCTC Quý I-2022 & Giải trình chênh lệch KQHĐKD

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 và Giải trình chênh lệch kết...

CBTT-NGHỊ QUYẾT-BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Ngày 19/04/2022 Công bố thông tin
CBTT-NGHỊ QUYẾT-BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, biên bản ĐHĐCĐ...

CBTT-Điều lệ sửa đổi theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022
Ngày 19/04/2022 Công bố thông tin
CBTT-Điều lệ sửa đổi theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố: Điều lệ tổ chức hoạt động (sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ...

CBTT-Thông báo thay đổi nhân sự
Ngày 19/04/2022 Công bố thông tin
CBTT-Thông báo thay đổi nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố: Thông báo thay đổi nhân sự Thông báo thay đổi người có liên quan của...

CBTT-NQHĐQT bầu Chủ tịch HĐQT-miễn bổ nhiệm TVUBKT
Ngày 19/04/2022 Công bố thông tin
CBTT-NQHĐQT bầu Chủ tịch HĐQT-miễn bổ nhiệm TVUBKT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, tái bổ nhiệm Chủ tịch...

CBTT-NQ HĐQT nhận cấp TD tại NH BIDV-CN Hà Nội
Ngày 14/04/2022 Công bố thông tin
CBTT-NQ HĐQT nhận cấp TD tại NH BIDV-CN Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận cấp tín dụng tại ngân hàng...

CBTT-NQ HĐQT về việc kinh doanh than nhiệt
Ngày 14/04/2022 Công bố thông tin
CBTT-NQ HĐQT về việc kinh doanh than nhiệt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố: Nghị quyết HĐQT về việc kinh doanh than nhiệt (Số 25/2022/CBTT-VP, số...

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Ngày 08/04/2022 Công bố thông tin
Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố Bổ sung các tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên...

CBTT-NQHĐQT về việc nhận cấp TD tại Agribank Bắc HP
Ngày 06/04/2022 Công bố thông tin
CBTT-NQHĐQT về việc nhận cấp TD tại Agribank Bắc HP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn và nhận...

CBTT-NQHĐQT về việc nhận cấp tín dụng tại VPBank
Ngày 25/03/2022 Công bố thông tin
CBTT-NQHĐQT về việc nhận cấp tín dụng tại VPBank

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn và nhận...

CBTT-NQ HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT
Ngày 24/03/2022 Công bố thông tin
CBTT-NQ HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022,...

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Ngày 24/03/2022 Công bố thông tin
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố các tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022...

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat