Ngày ban hành Văn bản Tải về
31/12/2018 BCTC năm 2018 – Đã kiểm toán
31/12/2018 BCTC quý 4 năm 2018
30/12/2018 Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 4 năm 2018
30/09/2018 BCTC va Giai trinh bien dong KD quy 3
14/08/2018 BCTC bán niên 2018
30/06/2018 Quý 2
31/03/2018 Báo cáo tài chính Quý 1.2018
31/12/2017 Báo cáo kiểm toán 2017
31/12/2017 Báo cáo Tài chính quí 4.2017
30/09/2017 Bổ sung BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2017
24/09/2017 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017
30/06/2017 6 tháng đầu năm
wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat