Ngày ban hành Văn bản Tải về
30/09/2020 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020
30/06/2020 Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 – Đã kiểm toán
29/06/2020 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020
18/04/2020 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020
31/12/2019 Báo cáo tài chính năm 2019 – Đã kiểm toán
30/12/2019 Báo cáo tài chính Quý 4 – 2019
30/09/2019 Báo cáo tài chính Quý 3 – 2019
30/06/2019 Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 (đã kiểm toán)
30/06/2019 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019
29/06/2019 Giải trình biến động lợi nhuận quý 2 năm 2019
31/03/2019 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019
29/03/2019 Giải trình biến động kinh doanh quý 1 năm 2019
wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat