Dự báo thị trường (Market Forecast) là gì? Phạm vi và phương pháp dự báo thị trường

Ngày 30-08-2022 Lượt xem 2841

Dự báo thị trường (tiếng Anh: Market Forecast) là quá trình tạo ra các số liệu dự toán về tình hình kinh tế nói chung và thị trường nói riêng trong tương lai, phục vụ cho việc ra các quyết định của doanh nghiệp hoặc hoạch định chính sách của chính phủ

Dự báo thị trường (Market Forecast)

Khái niệm

Dự báo thị trường trong tiếng Anh là Market Forecast.

Dự báo thị trường là quá trình tạo ra các số liệu dự toán về tình hình kinh tế nói chung và thị trường nói riêng trong tương lai, phục vụ cho việc ra các quyết định của doanh nghiệp hoặc hoạch định chính sách của chính phủ. Có nhiều phương pháp dự báo được sử dụng để ước lượng các chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh tế phức tạp, đòi hỏi phải thu thập nhiều số liệu và tốn kém.

Dự báo thị trường là cần thiết cho marketing. Tất cả các quyết định trong lĩnh vực marketing đều được dựa trên các dự báo về thị trường. Nếu dự báo thị trường càng có độ chính xác cao thì càng có nhiều khả năng đưa ra các quyết định đúng đắn.

Đối tượng dự báo thị trường

Đối tượng quan trọng nhất, cơ bản nhất của dự báo thị trường là dự báo triển vọng mua hàng của khách hàng hay là dự báo việc tiêu thụ, bán hàng của doanh nghiệp.

Đây là loại dự báo được sử dụng thường xuyên nhất, mang tính khái quát nhất bởi vì phần lớn các quyết định marketing phụ thuộc vào kết quả của việc dự báo này.

Phạm vi của dự báo thị trường

Trong lĩnh vực marketing, các dự báo có những phạm vi khác nhau và tương ứng với chúng là các mức độ chính xác, chắc chắn khác nhau.

Thông thường người ta sử dụng có phân biệt các loại dự báo sau:

- Dự báo ngắn hạn (từ vài ngày đến vài tuần): thường có độ chính xác cao vì doanh nghiệp có nhiều khả năng duy trì chính sách marketing hiện tại của mình.

Thông thường, loại dự báo này được sử dụng để dự báo những thay đổi về khối lượng tiêu thụ sản phẩm, bán hàng của doanh nghiệp nhằm làm cho khối lượng sản xuất và dự trữ luôn thích ứng với tình hình bán hàng, tiêu thụ sản phẩm.

- Dự báo trung hạn (từ vài tháng đến 1 hoặc 2 năm): Thường sử dụng thích hợp khi dự báo phản ứng của thị trường với hoạt động marketing của doanh nghiệp. Điều này chủ yếu là do thời hạn của dự báo trung hạn thường trùng với thời kì có hiệu lực của chính sách marketing.

- Dự báo dài hạn (trên 3 năm): Thường được sử dụng để dự báo sự biến động tự phát của thị trường. Dự báo này có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác lập chính sách chung của doanh nghiệp.

Dự báo này thường được sử dụng để định hướng các chính sách đầu tư lớn, các chính sách thâm nhập thị trường và các chính sách khác.

Phương pháp dự báo thị trường:

Nhóm phương pháp ngoại suy:

- Ngoại suy bằng số bình quân di động.

- Ngoại suy bằng số bình quân di động gia truyền theo qui luật hàm số mũ.

- Ngoại suy theo mô hình toán kinh tế (mô hình kinh trắc).

Nhóm phương pháp thống kê kinh tế:

- Dự báo dựa vào tốc độ tăng và mức độ tăng bình quân.

- Dự báo dựa vào hệ số co dãn.

- Dự báo dựa vào chỉ số thời vụ hay giao động theo mùa.

Nhóm phương pháp dự báo chất lượng (các phương pháp chuyên gia):

- Các dạng của phương pháp chuyên gia: phỏng vấn trực tiếp giữa người lập dự báo với chuyên gia, phương pháp trực cảm, phương pháp tuần tự, phương pháp tương tác tay đôi, phương pháp phản hồi chất lượng, phương pháp Delphi.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Marketing của Doanh nghiệp xây dựng, NXB Xây Dựng)

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat