CBTT Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Ngày 05-07-2024 Lượt xem 532

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

CBTT Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat