CBTT-Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐBT lần 1 năm 2021

Ngày 19-08-2021 Lượt xem 253

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết - Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021

Xin mời xem và tải nội dung Công bố thông tin dưới đường link sau:

 

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat