CBTT chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 và lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024

Ngày 14-06-2024 Lượt xem 362

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

CBTT chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 và lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat