VPG-NQ HĐQT về góp vốn tại CTCPĐT Sài Gòn MIA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết HĐQT về đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gon MIA thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu Công ty MIA. Cử người đại diện phần góp vốn tại Công ty MIA

Xin mời xem và tải nội dung Công bố thông tin dưới đường link sau: