THÀNH TỰU VÀ CHỨNG NHẬN

KỶ NIỆM CHƯƠNG TOP 100 SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2018

VIET PHAT GROUP – TOP 100 SAO VÀNG ĐẤT VIỆT 2018

VIET PHAT GROUP – TOP 100 BRANDS OF VIETNAM – VIETNAM GOLD STAR AWARD 2018

CHỨNG NHẬN HỘI VIÊN VCCI

CHỨNG NHẬN 500 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LỚN NHẤT VIỆT NAM 2017

TOP 30 THƯƠNG HIỆU MẠNH VÀ BÊN VỮNG 2016

QUALITY CERTIFIED ISO 9001:2015

CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

ĐỐI TÁC UY TÍN CỦA TISCO 2016

TOP NHÃN HIỆU CẠNH TRANH VIỆT NAM 2016

GIẤY CHỨNG NHẬN TOP NHÃN HIỆU CẠNH TRANH VIỆT NAM 2016

GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001:2008

QUALITY CERTIFIED ISO 9001:2008

CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ PHÁ TRIỂN KINH TẾ XANH 2016

BẰNG KHEN NỔI BẬT

BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG – 2019

GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND QUẬN HỒNG BÀNG 2018

BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2018

BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2017

Bằng khen của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế

Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ nộp ngân sách nhà nước

Bằng khen có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội

Khách hàng thân thiết MB Bank 2016