TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2021-Bổ sung 19/04/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố các tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Bổ sung ngày 19/04/2021

Mời Quý Cổ đông xem và tải về theo các đường link bên dưới: