Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố các tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

Mời Quý Cổ đông xem và tải về theo các đường link bên dưới: