Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi 16/07/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi 16/07/2021

Xin mời xem và tải nội dung theo đường link bên dưới đây: