CBTT-NQ HĐQT/Ngày ĐK CC TH Q ĐHĐCĐ bất thường 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 và Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông  

Xin mời xem và tải nội dung theo đường link bên dưới đây: