CBTT-Thay đổi tỷ lệ sở hữu NN tối đa tại Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

Xin mời xem và tải nội dung Công bố thông tin dưới đường link sau: