CBTT Thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Xin mời xem và tải nội dung theo đường link bên dưới đây: