CBTT-TB thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố:

  • Thông báo Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Xin mời xem và tải nội dung Nghị quyết theo đường link bên dưới đây: