CBTT-NQHĐQT về kế hoạch kinh doanh 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Xin mời xem và tải nội dung Công bố thông tin dưới đường link sau: