CBTT-NQHĐQT nhận tín dụng tại Vietinbank-Lê Chân 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân năm 2022

Xin mời xem và tải nội dung Công bố thông tin dưới đường link sau: