NQ chọn ĐV kiểm toán, miễn bổ nhiệm người PTQT Cty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/Soán xét Báo cáo tài chính năm 2021; Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Xin mời xem và tải nội dung theo đường link bên dưới đây: