CBTT-NQ nhận cấp tín dụng tại AGRIBANK-Bắc Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết HĐQT về việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng Agribank CN Bắc Hải Phòng

Xin mời xem và tải nội dung Nghị quyết theo đường link bên dưới đây: