CBTT-NQ HĐQT miễn nhiệm, thành lập UB kiểm toán

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiếm toán nội bộ, thành lập và ban hành quy chế hoạt động của UB kiểm toán

Mời Quý Cổ đông xem và tải về theo các đường link bên dưới: