CBTT-NQ HĐQT P/A phát hành CP trả cổ tức năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết HĐQT về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/04/2021

Xin mời xem và tải nội dung Nghị quyết theo đường link bên dưới đây: