CBTT-NGHỊ QUYẾT-BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Xin mời xem và tải nội dung Công bố thông tin dưới đường link sau: