CBTT-Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

Xin mời xem và tải nội dung theo đường link bên dưới đây: