CBTT-Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Ký hợp hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Xin mời xem và tải nội dung theo đường link bên dưới đây: