CBTT-Điều lệ, quy chế nội bộ, quy chế HĐQT 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố Điều lệ tổ chức, hoạt động; Quy chế nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021

Mời Quý Cổ đông xem và tải về theo các đường link bên dưới: