CBTT-BCTC Quý I-2022 & Giải trình chênh lệch KQHĐKD

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 và Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh Quý I năm 2022

Xin mời xem và tải nội dung Công bố thông tin dưới đường link sau: