VPG-Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-Báo cáo tình hình QTCT 06 tháng đầu năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

VPG - Báo cáo thường niên năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

VPG - Báo cáo thường niên năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

Báo cáo Tình hình quản trị Công ty 2019

Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát công…

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019

Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát công…

Báo cáo thường niên năm 2018

Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát công…