Báo cáo KQ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Xin mời xem và tải nội dung theo đường link bên dưới đây: