20220114 – Báo cáo kết quả giao dịch người nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Báo cáo kết quả giao dịch người nội bộ

01. Báo cáo kết quả giao dịch người nội bộ Nguyễn Văn Bình

02. Báo cáo kết quả giao dịch người nội bộ Nguyễn Văn Đức

 

03. Báo cáo kết quả giao dịch người nội bộ Lê Thị Thanh Lệ

04. Báo cáo kết quả giao dịch người nội bộ Nguyễn Thị Mai Hoa