20220104 – Thông báo giao dịch người nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Thông báo giao dịch người nội bộ

01. Thông báo giao dịch người nội bộ Nguyễn Văn Bình

02. Thông báo giao dịch người nội bộ Nguyễn Văn Đức

 

03. Thông báo giao dịch người nội bộ Lê Thị Thanh Lệ

03. Thông báo giao dịch người nội bộ Nguyễn Thị Mai Hoa