Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019-Lần 1

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập…

CBTT-Danh sách đề cử vào HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập…

CBTT-link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập…

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT - Từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập…

Việt Phát - hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công

Sáng ngày 20/03 vừa qua, lãnh đạo CPĐTTM XNK Việt…

3 bài học cơ bản để trở thành giám đốc marketing xuất sắc

Theo doanh nhân Keith Ferrazzi, để làm tốt vai trò thúc…

Quốc tế phụ nữ 8/3-Chị em Việt Phát tỏa hương sắc

Happy Women's Day.💐🌷🌼🌻 💐8/3 là một ngày…

Nhân viên Hành chính (Nữ - 01)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phụ trách theo dõi các…