Công bố thông tin góp vốn thành lập công ty CP VIPAMECC

Ngày 23/09/2017, Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt…