Nhập khẩu than tăng mạnh do chênh lệch giá

Tại tọa đàm "Nhập khẩu than và bảo đảm an ninh…