ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG sửa đổi 15/06/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố:

  • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY sửa đổi ngày 15/06/2020

Xin mời xem và tải nội dung Công bố thông tin dưới đường link sau: