VPG – Bản cáo bạch 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHÂP KHẨU VIỆT PHÁT công bố BẢN CÁO BẠCH

Xin mời xem và tải nội dung theo đường link bên dưới: