Việt Phát tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2020

Sáng 09/06/2020, tại trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Việt Phát (HOSE: VPG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Các cổ đông hợp pháp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay đại diện cho 26.257.502 cổ phần, tương đương 99,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các cổ đông đến tham dự đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 cũng như kế hoạch năm 2020.

Theo báo cáo của của Ban tổng giám đốc, doanh thu năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đạt 2.299 tỷ đồng, vượt 3,61% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế đạt 55,07 tỷ đồng vượt 32,69% so với năm 2018; Công ty nộp ngân sách nhà nước trong năm 2019 là 15,22 tỷ đồng vượt so với 2018 là 6,9%. So với kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, doanh thu 2019 đạt 86,76% chỉ tiêu kế hoạch. Lý giải cho việc doanh thu không đạt chỉ tiêu đề ra là do chiến tranh thương mại Mỹ – Trung dẫn đến tỷ giá USD có diễn biến khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí, giá thành hàng hóa nhập khẩu. Đồng thời, chính sách nhập khẩu, xuất khẩu thay đổi phức tạp gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

 

Hoạt động kinh doanh tuy gặp nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn luôn quan tâm chăm lo đời sống cho Người lao động. Ngoài chế độ thưởng các ngày lễ trong năm, công ty còn tổ chức cho Người lao động đi thăm quan du lịch, sinh hoạt tập thể nhằm gắn kết cán bộ nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tốt đẹp. Đồng thời, Công ty đã tham gia các hoạt động thiện nguyện, xây nhà văn hóa quận, tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân ngày thương binh liệt sỹ, ủng hộ người nghèo Quận, thành phố. Ủng hộ công đức đền thờ liệt sỹ quận, tài trợ mua điều hòa cho trường mần non, ủng hộ chương trình người nghèo đón tết của quận, thành phố, ủng hộ Thiên nga thả hồ Tam bạc.

Đại hội cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, trích quỹ khen thưởng phúc lợi tương đương 5% lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông 12% bằng cổ phiếu.

Năm 2020, VPG đặt mục tiêu doanh thu 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 43 tỷ, dự kiến chi trả cổ tức cho năm 2020 mức 10%.  Nguyên nhân dẫn đến việc điều chỉnh hạ kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận chủ yếu đến từ các ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, các cổ đông có đặt câu hỏi đến Hội đồng quản trị công ty để biết rõ hơn ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và giải pháp khắc phục.

Ông Nguyễn Văn Đức thay mặt HĐQT cho biết: “Đại dịch Covid 19 làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty như việc giao dịch nhập khẩu hàng hóa gặp nhiều khó khăn, các nhà máy công ty cung cấp điều chỉnh giảm sản lượng sản xuất do sản phẩm sản xuất ra không xuất khẩu được, lượng tiêu thụ trong nước cũng giảm do dịch bệnh. Để ứng phó với khó khăn này HĐQT Công ty đã đưa ra giải pháp mở rộng sản phẩm kinh doanh than nhiệt cung cấp cho các nhà máy sản xuất xi măng, nhiệt điện, song song với việc đẩy mạnh các mặt hàng truyền thống như quặng sắt, than cốc, quặng vê viên….”

Tại đại hội, ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT cam kết sẽ thực hiện chuẩn mực công tác quản trị, kiểm soát, điều hành để đưa Việt Phát (Hose: VPG) trở thành nơi đầu tư hiệu quả, bền vững, gia tăng lợi ích tối ưu cho cổ đông cùng các nhà đầu tư.

Phòng truyền thông.