Việt Phát được UBCKNN chấp thuận thành công ty đại chúng

Ngày 10 tháng 7 năm 2017, Căn cứ hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Xuất Nhập Khẩu Việt Phát, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng.

Tải CV chấp thuận của UBCKNN tại đây

 

Bình luận bằng facebook