Tuyển nhân viên kế toán vận tải

Chức danh/Vị trí: Tuyển kế toán vận tải Số…

Tuyển trưởng phòng vận tải

Chức danh/Vị trí: Trưởng phòng vận tải Số…