Quý I/2018-doanh thu giảm nhưng lợi nhuận tăng

Trong báo cáo tài chính quý 1/2018, tuy doanh thu thuần giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận gộp của VPG lại tăng 1,45 lần tương đương mức 47,1 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần đạt hơn 14 tỷ đồng, giảm 1,3 tỷ đồng so với quý 1/2017. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt hơn 15 tỷ đồng, giảm 2,08 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 1/2018 vừa qua VPG đã ký hợp đồng với Công ty CP Thép Hòa Phát cung cấp gói hàng 770.000 tấn quặng sắt. Ngoài ra công ty tiếp tục cung cấp Than Coke cho các khách hàng truyền thống và ký thêm hợp đồng với CTCP Xây lắp Điện 1.

Với đội ngũ vận tải chuyên nghiệp, VPG đã hoàn tất các thủ tục và nhập khẩu thành công 16.000 tấn than coke từ Trung Quốc để giao hàng cho các đối tác sản xuất thép trong nước. Việc sẵn sàng chấp nhận thử thách, liên tục tạo ra những sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt chính là phương thức để xây dựng hình ảnh một Việt Phát đầy năng động và uy tín với khách hàng.