Ký hợp đồng Dự án Khu nhà ở thương mại Vĩnh Niệm

          Sáng 3/11/2018, tại Trung tâm Xúc tiến…

Việt Phát tham vọng dẫn đầu về kinh doanh khoáng sản

Với việc nhập khẩu thành công hai đơn hàng khoáng…

Nhập khẩu 20 nghìn tấn than cốc

Sau khi hoàn tất các thủ tục, ngày 13/6/2018 Công ty…

Quý I/2018-doanh thu giảm nhưng lợi nhuận tăng

Trong báo cáo tài chính quý 1/2018, tuy doanh thu thuần…

Nhập khẩu 16.000 tấn than Cốc (Coke)

Ngày 12/3/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại…

30.000 tấn Than Coke cập bến Cẩm Phả ngày 28/10/2017

Ngày 28/10/2017, 30.000 tấn Than Coke trên Tàu Algeorgis…