Việt Phát - tham vọng dẫn đầu về kinh doanh nguyên liệu khoáng sản tại Việt Nam

Với việc nhập khẩu thành công hai đơn hàng khoáng…

Nhập khẩu 20 nghìn tấn than cốc cập bến Cẩm Phả ngày 13/6

Sau khi hoàn tất các thủ tục, ngày 13/6/2018 Công ty…

Tình hình kinh doanh quý I năm 2018, doanh thu thuần giảm nhưng lợi nhuận tăng

Trong báo cáo tài chính quý 1/2018, tuy doanh thu thuần…

30.000 tấn Than Coke cập bến Cẩm Phả ngày 28/10/2017

Ngày 28/10/2017, 30.000 tấn Than Coke trên Tàu Algeorgis…