Thông báo thay đổi mã vùng điện thoại

Việt Phát xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và đối tác về chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định:

Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 15/4/2017, mã vùng điện thoại cố định Hải Phòng sẽ được chuyển đổi như sau:

–       Mã vùng cũ : 31

–       Mã vùng mới: 225

Theo đó, số máy liên lạc của Công ty Việt Phát sẽ thay đổi thành : ​

​Tel         : +​​84 225 3569 699

Fax        : +84 225 3569 689

Thời gian chuyển đổi từ 0h00’ ngày 15/4 và kết thúc vào 23h59’ ngày 14/5/2017, trong thời gian chuyển đổi mã vùng, Quý khách có thể dùng song song mã vùng mới hoặc cũ. Sau ngày 14/5/2017, các tỉnh sẽ sử dụng mã vùng điện thoại cố định mới hoàn toàn.

Chúng tôi trân trọng thông báo và mong Quý khách vui lòng cập nhật mã vùng mới, giúp cho việc liên lạc với Việt Phát không bị ảnh hưởng.

Trân trọng cảm ơn!