TB ngày đăng ký cuối cùng thực hiện ĐHĐCĐ 2019

Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Vui lòng tải chi tiết Thông báo theo link bên dưới: