TB mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT; Thông báo:

  • Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  • Xin mời xem và tải nội dung Thông báo theo đường link bên dưới đây: