Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT; trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Mời quý cổ đông xem thông tin chi tiết theo link bên dưới: