Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Thời gian họp: 8h30 thứ 2, ngày 16/04/2018

Địa điểm họp: Hội trường 723 tầng 7, Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Chương trình họp: Theo bản đính kèm

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
NGUYỄN VĂN BÌNH

Thông báo mời họp mời quý cổ đông tải về tại đây

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 xem chi tiết tại đây

Bình luận bằng facebook